Aristoteles Lab

 

Teamdynamiek als hefboom voor een performantere organisatie.

Als manager zijn we geneigd om ons te focussen op de prestaties en de productiviteit. Recente studies nodigen ons uit om radicaal anders tewerk te gaan. De studies leren ons dat als we prioriteit geven aan de menselijke relaties/dynamieken, de prestaties stijgen. Performantie is geen middel, maar het resultaat.

De Aristoteles labs bieden een nieuwe pedagogiekdie drie tools bundelen: team building, teamdiagnose en coaching.

Door bevraging, spel, dialoog en theoretische bijdragen, neem je de tijd met uw team om te bepalen hoe je de samenwerking / cultuur gaat doen evolueren.

Elk van de 5 criteria die het Aristoteles project van Google naar voor bracht, benaderen we op 5 verschillende manieren  (TAATA):

 • Toe-eigening : Om elk criteria te beleven op persoonlijk vlak en op teamniveau.
 • Activering : Om samen te voelen en te ervaren aan de hand van ludieke pedagogische experimenten, verbinding versterken en elkaar beter leren kennen.
 • Auto-diagnose : Om jezelf en het team te situeren ten opzichte van elk criteria en uw sterktes/verworvenheden en zwaktes/uitdagingen te identificeren.
 • Theoretische inbreng : Om uw visie te verruimen en nieuwe werkmethodes of verbetermogelijkheden bij te brengen.
 • Acties : Om uw team te laten evolueren op elk criteria, praktische ideeën verzamelen en samen bepalen welke je na de workshop gaat implementeren.

Voor wie zijn de Aristoteles labs bedoeld ?

Elke groep mensen die dienen samen te werken.

Als…

 • Je vindt dat de communicatie binnen het team moeilijk verloopt…
 • Je voelt een zekere gelatenheid of verlies aan motivatie bij enkele medewerkers…
 • Je stelt spanningen vast en afspraken worden niet steeds nagekomen …
 • Je wilt initiatief, autonomie en creativiteit van elkeen stimuleren en proactief gedrag bevoorrechten …
 • Je wenst wederzijds vertrouwen, solidariteit en echte samenwerking te versterken…
 • Je verlangt een hoger rendement en harmonie binnen het team …

Twee voorwaarden moeten nageleefd worden :

 • Dat het team voorstander is.
 • Dat de manager bereid is om zijn handelingswijze mee te laten evolueren in lijn met de evolutie van het team.

Tijdens de workshop gaan de deelnemers :

 • Samen een participatieve diagnose maken, individueel en collectief, van de vijf ‘Google criteria’, (Psychologische veiligheid ; op elkaar kunnen rekenen ; structuur en helderheid ; betekenis/zingeving ; impact) om hun sterktes en zwaktes te bepalen.
 • Per criteria een lijst praktijken oplijsten die het hernieuwde werkkader (samenwerkingsregels) vormt, in lijn met de nieuwe cultuur die ze willen opzetten.
 • Experimenteren met (de cultuur van) collectieve intelligentie en de impact ervaren van de nieuwe samenwerkingsregels op hun onderlinge relaties.

Concreet: Je kan kiezen tussen drie formules:

 • Aristoteles Discovery: Een halve dag om de grondvesten vast te leggen: het kader bepalen en werken rond de verwachtingen en angsten. De huidige situatie en de droomsituatie worden in kaart gebracht. De drie onderzoeken die de basis van de Aristoteles labs vormen, worden besproken. Doelstelling van de halve dag is dat ieder zich met kennis van zaken kan engageren. Deze voorbereidende fase is bijzonder belangrijk voor teams die het moeilijk hebben.
 • Aristoteles Set-up: Een tweedaagse workshop om met het team een nieuw samenwerkingskader te bepalen en zich eigen maken.
 • Aristoteles Building: Formule op 6 maanden met de tweedaagse workshop van Aristoteles Set-up tijdens de 2 eerste maanden, gevolgd door een maandelijkse opvolging van 4 maanden die coaching en training koppelt, om de nieuwe samenwerkingscultuur verder te verankeren.