UbuntU* Circles

 

Organiseren naar Veerkracht met The Future of Organising

 

We geloven dat het anders kan, dat iedereen in de organisatie zijn volle potentieel kan ontwikkelen en kan bijdragen vanuit zijn sterktes en talenten. Op deze manier kunnen we organisaties,  organisatieleiders en medewerkers veerkrachtig maken.

Het is onze ambitie dat anders organiseren de nieuwe standaard wordt en niet beperkt blijft tot enkele organisaties die de moed hebben te pionieren. Door samen van en met elkaar te leren, te ervaren, uit te proberen … willen wij de beweging naar het veerkrachtig organiseren versterken en versnellen.

Wat is een UbuntU Circle?