“Samen, door de co-creatie van oplossingen, bouwen we de brug waarop we lopen.”

Een aanpak gericht op ‘opportuniteiten’ eerder dan ‘problemen’

Onafgezien van het niveau van interventie – organisatie, team of individu – Stravigo bouwt steeds op de aanwezige krachten en talenten. We vertrekken van wat er is om te kijken wat zich wilt ontvouwen.

Werknemers krijgen zin het beste van zichzelf te geven, omdat onze aanpak voor een stimulerende context zorgt, waar de kracht van mensen gezien wordt.

Individuen erkend voor ‘wie ze zijn’, bovenop ‘wat ze doen’.

Bewustwording brengen van de aanwezige sterktes vormt steeds onze eerste stap. Talenten herkennen en erkennen en de toegevoegde waarde van ieders eigenheid, van elkaars verschillen en tegenstellingen.

Om de ware onderwerpen zonder taboes aan te kaarten en te behandelen, is een klimaat van vertrouwen essentieel. Zo kunnen we de individuele en collectieve behoeftes identificeren om het aanwezig potentieel aan te wakkeren en te ontwikkelen.

De aanwezige sterktes en talenten vormen de fundering voor het co-creëren van pragmatische oplossingen met sterke toegevoegde waarde.

Deze systemische en valoriserende aanpak maakt dat elk individu wordt erkend voor ‘wie hij is’, los van ‘wat hij doet’.

Bij Stravigo willen we meetbare en duurzame resultaten behalen, door de autonomie en zelfsturing van de mensen te ontwikkelen en de manier van samenwerken aan te passen.

Wij focussen op diepgaande transformatie die bron is van energie en kracht voor alle betrokken partijen. Veranderingen op het niveau van de waarden en de relaties die het DNA van de organisatie vormen.

Dat vereist dat het management gelooft in de aanpak en zich er volledig in engageert. Managers zijn het voorbeeld van de waarden en principes die de grondslag vormen van de aanpak. Wij zijn de gids, altijd ontvankelijk, soms confronterend. De weg bepalen we samen en bouwen we stap voor stap.

‘Responsabilisering’ van elk individu.

Mensen, teams en organisaties in hun kracht zetten, betekent dat elk verantwoordelijk is voor zijn keuzes.

Vrijheid geven aan individuen, vereist dat ze kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid en autonomie die hiermee gepaard gaat. Onze coaching en opleidingen biedt ondersteuning bij dergelijke ontwikkelingsprocessen.